รายละเอียดเพิ่มเติม

HITACHI ฮิตาชิ

H100C, H11, H125C, H150C, H200C, H250C, H300C, H400C, H600C, H65C, H800C, H80C, HS10, HS20 1a1b, HS20 2a2b, HS25 1a1b, HS25 2a2b, HS35, HS50, TR12B-1E, TR150B-1E, TR20B-1E, TR25B-1E, TR50B-1E, TR80B-1E HS10-T | H11-T | HS20-T | HS25-T | HS35-T | HS50-T