การชำระเงิน

ท่านสามารถชำระเงินได้ดังนี้

เมื่อท่านทำการสั่งซื้อสินค้า และทางบริษัท ได้รับรายการสั่งซื้อสินค้าของท่านเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะทำการยืนยันรายการสั่งซื้อของท่าน พร้อมกับระบุวิธีการชำระเงินให้ท่านทราบผ่านอีเมล์บริษัท ให้ท่านทำการชำระเงินค่าสินค้า ตามที่บริษัทระบุ

อีเมล์บริษัท pke[email protected] จะใช้ในการยืนยันรายการสั่งซื้อ และวิธีการชำระเงิน