บริษัท ประภากิจ จำกัด และ หจก.พีเคอี คอมเมอร์เชียล

719/1 ถนนพระราม6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02 214-1688, 02 215-2422
แฟกซ์ : 02 216-6129, 02 612-4828
อีเมลล์ : [email protected]
ไลน์ : @pkepkj

แคตตาล็อค : https://drive.google.com/file/d/0B6WH_WUJz3JLX2oxcnNLVEhuNUE/view?usp=sharing